Szkolenia dla Nauczycieli


Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele,

„Z pasją do Programowania, talent do Kodowania”  to nowatorski projekt Fundacji Pasja i Talent, która powołana została w roku 2016 r. aby wspierać działalność edukacyjną min. poprzez promowanie i nauczanie nauki Programowania i nauki Robotyki  w placówkach oświatowych.

Projekt skierowany jest do:

– nauczycieli, którzy chcą i będą w przyszłości uczyć dzieci trzeciego języka świata jakim jest programowanie;

Dlaczego Programowanie?

Kluczowe jest przekonanie, że tzw. „kodowanie” nie wymaga wyjątkowych umiejętności dostępnych

tylko dla nielicznych wybrańców. Nauczanie programowania polega bowiem na rozwijaniu bardzo

prostych i podstawowych umiejętności, które są, podobnie jak podstawowe umiejętności

matematyczne, niezbędną bazą dalszego rozwoju „dorosłych” umiejętności programistycznych.

Umiejętności te nazywamy myśleniem komputacyjnym i w takiej właśnie formie znalazły się w nowej

podstawie programowej przedmiotu – informatyka, obejmującej również okres wczesnoszkolny.

Stanowią one, obok umiejętności czytania, pisania i liczenia, „czwartą alfabetyzację” – coraz bardziej

potrzebną we współczesnym świecie. Dla tych, którzy pójdą w swoim życiu w kierunku szeroko

rozumianej informatyki, te bazowe umiejętności stanowią niezbędną podstawę dalszego rozwoju. Dla

wszystkich pozostałych – będą cenną lekcją umiejętności analizowania i rozwiązywania problemów, stosowania precyzyjnego języka, wyobraźni przestrzennej, planowania, doskonalenia się i pracy zespołowej.

Dlaczego  właśnie  Fundacja?

– kompetencje zawodowe;

– jedna z najlepszych ofert edukacyjnych w zakresie  nauczania Programowania w Gdańsku;

– autorskie projekty edukacyjne dla Dzieci i Nauczycieli;

– zajęcia w ruchu na matach edukacyjnych;

–  zapoznanie  Nauczycieli  z nowoczesnym, specjalistycznym   sprzętem elektronicznym (tablety, 20  robotów min.  Wonder,  Lego Mindstorms, Scottie go, Minecraft, We do,  i inne.

– nauka programowania w języku wysokopoziomowym Python, C ++, projektowanie stron internetowych;

Nowość!

  •  przygotowywanie i zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii europejskiej w sektorze edukacji czyli:

gdzie i jak korzystać z wiedzy  dot. projektów edukacyjnych,  pozyskiwania grantów na rozwój szkół;

 

Kto prowadzi zajęcia dla Nauczycieli

Agnieszka Krawczyk: z wykształcenia biolog, informatyk z uprawnieniami pedagogicznymi do nauczania  w szkołach, założycielka i prezeska Fundacji Pasja i Talent. Od 2007r. autor i koordynator wysokobudżetowych  projektów szkoleniowych i  edukacyjnych  współfinansowanych ze środków UE, , studia podyplomowe z zarządzania projektami, negocjacje i mediacje, studia menedżerskie oraz podstawy informatyki. Organizator dużych eventów, szkoleń, konferencji. Twórczyni projektu w zakresie nauczania  komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Przede wszystkim mama Janka, Julki i Tymona.
Kamil Krawczyk: mgr inż. informatyki,  od 12 lat w zawodzie jako programista obecnie pracuje jako specjalista ds. rozwoju oprogramowania sieciowego, manager projektu, leader zespołu projektów badawczych, studia podyplomowe z zarządzania projektami informatycznymi

organizujemy zajęcia na terenie całego województwa pomorskiego we wskazanym miejscu  ( grupa : 8-12 osobowa)  REZERWACJA TERMINÓW TEL. 512 01 01 21

Cena za 1-dniowe szkolenie : 3500 zł brutto (4-6 godzin)